HBT-lärare måste kunna vara trygga på jobbet

Lärare som är homo-, bi- eller transsexuella måste ha en trygg arbetsplats. Nyckeln till det är att fortsätta värdesätta den positiva öppna miljön som skolan i Sverige bygger på. Öppna lärare kan vara ett stöd för elever som söker sin identitet och plats i livet. Det skriver Metta Fjelkner, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund, och Friedrich Heger, ordförande LR Stud på SVT Debatt idag.

Just nu pågår Pride i Stockholm.

Årets tema är öppenhet. Därför vill Lärarnas Riksförbund lyfta fram den öppenhet som finns i skolan. En öppenhet som kan behöva värnas och stärkas. En öppenhet som också är beroende av skolledningars och lärares kunskap och agerande.

-

      

Det är viktigt att vi lyfter fram lärarnas hbtq-kompetens, att man ska kunna bemöta alla elever på ett bra sätt. Här är det fortbildning som behövs. En fortbildning väl värd namnet och inte bara en temadag i en aula. Det är också viktigt att säkra att lärare får grundläggande kunskaper om diskrimineringslagstiftning och normkritiska perspektiv och detta måste ske redan under lärarutbildningen, skriver artikelförfattarna.

Skolledningar bör förstå att man ska arbeta precis på samma sätt som man arbetar med mobbning. Långsiktigt och övergripande. Det är mycket viktigt.


Men vi ska också värdesätta den


positiva miljön i skolan som också finns. I Sverige ska lärare ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt samt stödja deras personliga utveckling och förmåga till kritiskt tänkande. Lärare ska inte diskriminera någon med avseende på exempelvis sexuell identitet.

-

      

Skolans pressade situation i Sverige är uppmärksammad och det finns många förslag till hur man kan få tillbaka ”världens bästa skola”. Vi ska dock inte glömma att ta tillvara på de möjligheter vi i Sverige har till att skapa en personlig öppen relation till våra elever, skriver artikelförfattarna.

I vårt fackliga arbete har vi en ledstjärna: Varje människa skall bedömas utifrån sin kunskap och kompetens, och utifrån sitt bidrag i yrket och på arbetsplatsen. Varje människa skall ses som en unik individ med egna kunskaper, egenskaper, erfarenheter och förmågor. Ingen människa skall behandlas som företrädare för någon grupp med bestämda etiketter, byggda på fördomar.

Artikeln avslutas med att konstatera att acceptansen idag har ökat vad gäller hbtq-frågor. Men, skriver Fjelkner och Heger, framstegen får inte skymma att det är en lång väg att gå innan vi kan säga att alla fördomar, all särbehandling, allt förtryck och allt utanförskap är historia.