Lärarnas Riksförbund välkomnar karriärutvecklingsreform för lärare

Regeringen har idag presenterat en för lärarkåren unik satsning. En karriärutvecklingsreform ska öka möjligheten för lärare att avancera i yrket. Satsningen ligger helt i linje med det Lärarnas Riksförbund tidigare föreslagit och förbundsordförande Metta Fjelkner är mycket positiv till regeringens planer.

Publicerad

-     


Vi är extra glada idag på Lärarnas Riksförbund eftersom det ligger helt i linje med vad vi föreslagit. En karriärstege möjliggör nya utvecklingsmöjligheter för lärare och att man nu är beredd att satsa ekonomiska resurser för att åstadkomma detta är mycket välkommet. Det är ett sätt att höja läraryrkets status, säger Metta Fjelkner.


Regeringens satsning ligger helt i linje med den karriärstege som Lärarnas Riksförbund föreslog den 27 maj i år på SvD:s debattsida Brännpunkt. Förbundet framhöll där vikten av att kunna premiera ambitiösa och duktiga lärare genom nya utvecklingsmöjligheter, dels för att behålla kompetens och dels för att kunna locka nya talanger till yrket.

-

         

Äntligen en unik satsning på lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Det är en seger för lärarkåren! Det finns ett starkt stöd från svenska folket att höja statusen för lärare. Det är också viktigt att karriärtjänster skrivs in i skollagen och att reformen blir permanent, säger Metta Fjelkner.

Lärare i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning får nu chans att avancera inom läraryrket. Det är precis vad Lärarnas Riksförbund har efterlyst. En legitimerad lärare kan nu klättra i karriärstegen och bli både huvudlärare och lektor. Löneförhandlingarna kommer även fortsättningsvis att ske med huvudmännen.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55