Skolan behöver satsa mer på tyska och kinesiska

Tyska språkets status genomlider en kris inom den svensk skola. De senaste tio åren har antalet elever som läser tyska halverats. Men behovet av språkkunskap har inte minskat. Tvärt om ökar näringslivets behov av språkkompetens kontinuerligt. Den svenska skolan lyckas inte heller anpassa undervisningen mot andra moderna språk som till exempel kinesiska. Detta visar en ny undersökning som Lärarnas Riksförbund och Svenskt Näringsliv presenterar på Bok och Biblioteksmässan i Göteborg idag.

Publicerad

För ett litet exportberoende land som Sverige, finns det all anledning att satsa på ett tredje språk i den svenska skolan

. Det är dock inte självklart vilka språk som är de viktigaste moderna språken. För att få reda på vad företagen faktiskt efterfrågar, gav Lärarnas Riksförbund tillsammans med Svenskt Näringsliv Demoskop i uppdrag att intervjua 200 personalchefer vid små, medelstora och stora svenska företag om språkens betydelse.

När företagen fick välja ett språk som de anser vara viktigast att prioritera i skolan, svarade 33 procent tyska, 16 procent spanska och hela 14 procent kinesiska. Bland medelstora företag generellt säger hela 44 procent att tyska språket är absolut viktigast att prioritera.

-

      

Det är helt klart att behoven av bra språkkompetens är stor. Det är ett problem att allt färre väljer att läsa tyska, och att tillgången för att läsa kinesiska är så knapp. Vi behöver hitta sätt att öka attraktiviteten så att fler väljer tyska. För kinesiskans del handlar det om att få in kinesiskan som språk i grund och gymnasieskolan, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Undersökningen visar att den svenska skolan inte har anpassats efter den kommande efterfrågan på kinesisk språkkompetens. Läsåret 2009/2010 fanns bara 13 elever inskrivna i kinesiska som modernt språk i årskurs 9 i grundskolan. Lärarnas Riksförbund föreslår att en särskild satsning ska göras för att stärka tyskans och kinesiskans position i grund och gymnasieskola.

Lärarnas Riksförbund efterlyser också förbättrad information inför språkvalet i grund och gymnasieskolan. I och med introduceringen av meritpoäng är det viktigt att alla elever får tillgång till kvalificerad studie- och yrkesvägledning, specifikt inför språk- och gymnasievalet.

-

         

Det är dags att ta språkstudierna till en ny nivå. Sverige behöver konstant fylla på med arbetskraft som har goda språkkunskaper. Språkundervisningen har luckor som behöver täppas igen, matchas och dimensioneras bättre utefter näringslivets behov av arbetskraft, säger Metta Fjelkner.

Idag kl 12:00- 12:45 på Bok och biblioteksmässan debatteras innehållet i undersökningen. Seminariet heter ”Moderna språk som framgångsfaktor”

I panelen: Håkan Nesser, deckarförfattare, Kjell M.Torbiörn, språkkännare, tidigare chef i Europarådet, författare till boken "Destination Europa", Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning, innovation, Svenskt Näringsliv, Thomas Marten, lektor vid Linnéuniversitetet och Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund. Moderator är Marianne Rundström.

Biljetter för press finns. Kontakta Frida Ekberg, tf presschef, Lärarnas Riksförbund


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55