Metta Fjelkner välkomnar S- satsning på utbildning

Idag föreslår Socialdemokraternas utbildningspolitiske talesperson Mikael Damberg och partiets ekonomisk-politiske talesperson Tommy Waidelich att de utbildningspolitiska målen ska höjas rejält. Bland annat vill partiet till 2020 halvera antalet elever som inte är behöriga till gymnasiet. Likaså vill man halvera antalet elever som inte vid 25 års ålder har en fullständig gymnasieexamen. Totalt satsar Socialdemokraterna närmare 5 miljarder kronor mer än regeringen på utbildning under 2012. Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, välkomnar förslagen och inriktningen mot ett ökat statligt ansvarstagande.

Publicerad

-

         

Nu har också Socialdemokraterna insett att dagens system inte håller. I sina nya mål tar man ett nytt statligt grepp om skolan och i sin skuggbudget visar partiet att man är beredd att ta steg mot ett ökat statligt ansvarstagande med statliga resurser till karriärvägar och fortbildning för lärare. Lärarnas Riksförbund har efterlyst detta och vi välkomnar att steg tas i denna riktning, säger Metta Fjelkner.

Damberg och Waidelich skriver i en debattartikel idag att 12 procent inte har behörighet att påbörja gymnasieskolans nationella program och att ingen skola är bättre än kvaliteten på dess lärare. Partiet vill därför höja undervisningskvaliteten genom att investera i lärarna. Det är helt rätt väg att gå, menar Lärarnas Riksförbund.

-

         

Lärarna är nyckeln till ett väl fungerande utbildnings-Sverige. Vi är glada över att få gehör från politikerna i båda blocken för denna fråga. Vi hoppas att man långsiktigt kan göra upp om skolan, och i detta följa utvecklingen som ligger i tangentens riktning - om ett ökat statligt ansvarstagande, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55