Guldäpplets särskilda pris till LR-medlem

Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog i Mölndal och vid GR Utbildning i Göteborg och medlem i Lärarnas Riksförbund, fick idag Guldäpplets jurys särskilda pris för hennes arbete med att göra skolan ”tillgänglig för alla”. Hon har under många år utvecklat och givit spridning till digitala lösningar för elever med behov av stöd, avgörande för många elevers möjlighet att nå framgång i skolan.

Publicerad

- Läraryrket ska vara ett fritt och skapande yrke, som öppnar upp lustfyllda och kreativa miljöer. Det har Gunilla Almgren Bäck lyckats otroligt bra med. Vår förhoppning är att detta pris ska inspirera andra lärare att använda modern teknik för att återigen göra skolan till en plats i samhället där ny kunskap ser sitt första ljus. Det finns ofta en enorm skaparkraft och innovationsförmåga hos många lärare, men allt för få får någon riktig respons eller uppskattning för det arbete de lägger ned för att skapa moderna miljöer som stimulerar lärande och nyfikenhet, säger Anders Almgren, Förste vice ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Marie Andersson, lärare Eskelhem skola på Gotland, utsågs i dag till vinnare av lärarstipendiet Guldäpplet

Guldäpplet delas varje år ut till lärare som utvecklar skolan med IT. Bakom priset står Stiftelsen DIU, tillsammans med bland andra Lärarnas Riksförbund, SKL och Lärarförbundet. Årets pristagare fick mottaga sina guldäpplen vid en ceremoni på Skolforum. Prisutdelare var Mikael Damberg, vide ordförande i riksdagens utbildningsutskott tillsammans med Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet och Anders Almgren, Förste vice ordförande i Lärarnas Riksförbund samt Peter Becker från Stiftelsen DIU och Yngve Lindbergs minne.

Guldäpplet har instiftats som ett årligt stipendium till en eller flera lärare som förnyat lärandet med IT-stöd. Det har initierats av styrelsen för Föreningen Datorn i utbildningen och tidskriften Datorn i utbildningen och utdelas av den minnesfond som bildats efter Yngve Lindberg, en av grundarna av föreningen.

Från 2004 består priset, förutom ett stipendium på 10.000 kr, av ett vackert glasäpple, blåst vid en svensk hytta med inläggning i äkta guld. Designat och utfört av mästarna vid Studioglas Strömbergshyttan i Hovmantorp.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55