LR kräver nolltolerans mot obehöriga matematiklärare

Samtliga lärare i matematik – i grundskolan och på gymnasiet – ska vara behöriga för både ämne och skolform. För att nå dit behöver kommunerna genomföra heltäckande kompetenskartläggningar och sedan konkreta åtgärdsprogram för att nå upp till 100 procent behöriga lärare i detta viktiga ämne. Det kräver nu Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner efter uppmärksamheten kring dyskalkyli i samband med högskoleprovet och bristerna i matematikundervisningen. 

Publicerad


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55