LR kräver besked från regeringen om privata lärarcertifieringsföretag

Den pågående implementeringen av den nationella lärarlegitimationen riskerar att undergrävas av privata - vinstdrivande - så kallade certifieringsföretag. Därför behöver utbildningsminister Jan Björklund och ansvariga i riksdagens Utbildningsutskott nu agera för att säkerställa att den nationella lärarlegitimationen inte undergrävs. Dessutom bör Skolverket granska kvaliteten och likvärdigheten i det som dessa kommersiella aktörer nu marknadsför på skolmarknaden i Sverige. Det kräver Lärarnas Riksförbund nu, efter uppmärksamheten kring privata så kallade lärarcertifieringsföretag.

 -          Det är olyckligt att privata aktörer nu går in och erbjuder osäkra så kallade certifieringar för att möta brister och behov som behöver lösas politiskt på ett ansvarsfullt sätt. Det är viktigt att stärka kvalitetskontrollen på undervisningen. Men privata lärarcertifieringar undergräver den viktiga nationella och likvärdiga lärarlegitimation som just nu håller på att införas i skolan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

 -          För att säkerställa rätt kompetens inom lärarkåren krävs det hållbara statliga system som ska gälla för samtliga skolor och samtliga lärare. Riskerna med kommersiella så kallade certifieringar är att det inte finns någon kvalitetskontroll av dessa företag, att detta endast erbjuds några få i en viss del av Sverige, och att det bidrar till att skapa osäkerhet och otydlighet kring vilken kvalitetssäkring som ska gälla och som är giltig i hela landet. Nu behöver regering och riksdag ge besked om hur man ska säkerställa att det stora nationella lärarlegitimationsarbete som nu genomförs inte undergrävs av dessa aktörer, säger Metta Fjelkner.

 -          Den lärarlegitimation som nu håller på att genomföras bygger på formella meriter samt ett introduktionsår i yrket. Lärare som inte lever upp till kraven kan också bli av med sin legitimation – vilket är en ytterligare kvalitetssäkring. Jag är övertygad att detta tillsammans med tydliga karriärssteg inskrivna i skollagen är det som ska gälla för att säkra att skolorna har behöriga och kompetenta lärare, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund kommer inom kort att ta upp denna fråga direkt med utbildningsminister Jan Björklund och med ansvariga i riksdagens Utbildningsutskott.