LR kräver kraftfulla statliga insatser mot betygsinflationen

Respekten för lärarnas självständiga och professionella betygssättning måste stärkas. Allt för många lärare utsätts systematiskt för otillbörliga påtryckningar från rektorer och skolledningar att sätta högre betyg. Därför krävs en princip om armlängds avstånd, nationella prov i fler ämnen samt insatser för att minska de ekonomiska drivkrafterna som driver på betygsinflationen. Det kräver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner efter en rapport om betygsinflationen, där 2000 lärare har svarat på vad som påverkar deras betygssättning.

Publicerad

-          Var femte lärare har utsatts för otillbörliga påtryckningar från rektorer, föräldrar eller elever att sätta högre betyg än vad elevens kunskapsresultat motsvarar. Det är fullständigt oacceptabelt. Nu behövs ett lagstiftat skydd för lärarnas självständiga betygssättning. Det är en fråga om tilltron till betygssystemet, säger Metta Fjelkner.

-          En del av problemet är att de stora decentraliseringsreformerna för den svenska skolan på 1990-talet har lett till att både kommunala och fristående skolor tvingas tävla med höga betyg för att locka till sig fler elever. Nu behöver regeringen ta initiativ till att få bort dessa ekonomiska drivkrafter som spär på betygsinflationen, säger Metta Fjelkner.

Undersökningen från Lärarnas Riksförbund visar bland annat:

  • Var femte lärare har utsatts för otillbörliga påtryckningar från rektorer, skolledningar föräldrar eller elever att sätta högre betyg.
  • I 40 procent av fallen har påverkan varit systematisk.
  • En tredjedel av de lärare som har utsatts för påtryckningar har låtit det påverka själva betygssättningen.
  • Otillbörliga påtryckningar är vanligare i konkurrensutsatta kommuner – med både kommunala och fristående skolor – än i andra kommuner.

För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55