Metta Fjelkner efter ESO-rapporten: Nu måste staten ta sitt ansvar för lärarna

- Det är mycket välkommet att allt fler nu erkänner det som som internationell forskning redan tidigare har visat: att lärarna spelar en betydligt större roll för hur eleverna presterar än exempelvis betygssystem eller möjlighet att välja skola. Men det är viktigt att det är lärarna som är behöriga i de ämnen och skolformer som de ska undervisa i, säger Metta Fjelkner.

Uppdaterad

- Samtidigt ser vi att kunskapsresultaten sjunker. Det beror på att kommunerna har misslyckats med att ge lärarna tillräckliga förutsättningar att lyckas med undervisningen. Nu måste staten ta ansvar för att fler lärare får ordentligt med tid för att förbereda, genomföra och följa upp lektionerna, samt att möjligheterna till verklig kompetensutveckling för lärare stärks. Det är också viktigt att detta fokus på lärarna som nyckeln till framgång för svensk skola inbegriper insatser som syftar till att stärka läraryrket - exempelvis lärarlegitimationen och ytterligare förstärkningar av lärarutbildningen, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55