LR kräver satsning på studie- och yrkesvägledning

Otillräckliga resurser för studie- och yrkesvägledning. Otydlig ansvarsfördelning. Lågt förtroende för skolledningarna. Och brist på kompetensutveckling för att hålla sig ajour med förhållanden på studie- och arbetsmarknaden. Det visar en färsk undersökning bland landets studie- och yrkesvägledare som Lärarnas Riksförbund har gjort. Förbundets ordförande Metta Fjelkner kräver nu att regeringen agerar för att säkerställa att alla kommunala och fristående skolor har en studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet.

Publicerad

-          Detta är en ödesfråga för svensk skola och arbetsmarknad. Skolans kanske viktigaste uppgift är att ge eleverna förutsättningar att kunna studera vidare och att kunna få jobb på morgondagens arbetsmarknad. Här fyller studie- och yrkesvägledarna en helt avgörande roll. Det är därför mycket allvarligt att de har så dåliga förutsättningar att göra ett bra jobb, säger Metta Fjelkner.

-          Med de stora skolreformer som genomförs, behövs det mer vägledning, fler vägledare och mer fortbildning för dessa. Nu måste utbildningsminister Jan Björklund – gärna tillsammans med arbetsmarknadsminister Hillevi Engström – ta initiativ till att säkerställa att samtliga kommunala och fristående skolor verkligen satsar på studie- och yrkesvägledning, säger Metta Fjelkner.

Undersökningen från Lärarnas Riksförbund – som genomfördes bland 177 studie- och yrkesvägledare – visar bland annat:

  •          Färre än var tredje (31 procent) anser att tilldelade resurser för studie- och yrkesvägledning är tillräckliga.
  •          Inte ens hälften (49 procent) av studie- och yrkesvägledarna känner förtroende för sin skolledning.
  •          Drygt var tredje studie- och yrkesvägledare (34 procent) får inte nödvändig kompetensutveckling.
  •          28 procent anser att det är tydligt vem som ansvarar för arbetet med studie- och yrkesvägledning.
  •          Var fjärde (25 procent) anser att deras arbetssituation som studie- och yrkesvägledare har försämrats det senaste året. Bland de – färre – som uppger att situationen tvärtom har förbättrats, har många bytt arbetsplats eller chef under året.
  •          Många (58 procent) uppger att de administrativa uppgifterna har ökat, utan att kärnuppgifterna har minskat.


Daniel Färm
tf Presschef
Lärarnas Riksförbund
070-650 12 09
daniel.farm@lr.se

www.lr.se


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55