LR uppmanar S ta ställning för ny styrning av skolan

Kommunaliseringen av den svenska skolan – som Göran Persson drev igenom för över 20 år sedan – har bidragit till sjunkande kunskapsresultat, minskad likvärdighet och fler problem i den svenska skolan. Därför bör Socialdemokraterna nu ta ställning för en ny styrning av skolan genom ett nytt och modernt huvudmannaskap för höjda kunskapsresultat och ökad likvärdighet. Den uppmaningen riktar Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner nu till Socialdemokraterna inför partiets förtroenderåd i helgen.

Publicerad

- Socialdemokraterna har sedan länge ett engagemang när det gäller att ge människor likvärdiga förutsättningar. Samtidigt har partiet - som trots varningar och protester drev igenom den misslyckade kommunaliseringen av den svenska skolan - ett särskilt stort ansvar för att på allvar ta itu med den bristande likvärdighet som råder i svensk skola. Många av de problem som finns i den svenska skolan idag beror på dålig styrning och otrillräcklig resurstillförsel från kommuner och friskolor som inte klarar av att vara huvudmän för skolan, säger Metta Fjelkner.

- Det går inte att skapa en likvärdig skola så länge vi har 290 olika kommuner som alla har olika ambitionsnivåer, olika inriktningar, olika förutsättningar och olika viljor vad gäller skolan. Skolan är av nationellt intresse, och det övergripande ansvaret borde därför ligga nationellt. Att skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever borde vara intressant för politiker i fler partier. Det är hög tid att Socialdemokraterna 20 år efter Göran Perssons misslyckade kommunalisering nu tar tydlig ställning för ett nytt modernt huvudmannaskap för svensk skola, säger Metta Fjelkner.

Daniel Färm
tf Presschef
Lärarnas Riksförbund
070-650 12 09
daniel.farm@lr.se
www.lr.se


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55