LR kräver insatser för bättre betygsättning

Skolverket måste presentera tydliga bedömningsexempel och snabba på arbetet med att ge råd och stöd till betygsättande lärare. Kommuner och friskolor måste avsätta tid och möjlighet för kompetensutveckling för betygsättande lärare. Och en princip om armlängds avstånd till betygsättande lärare bör etableras för rektorer och skolledningar, så att de inte utövar otillbörlig påverkan. Dessutom behöver regeringen lämna tydliga besked om att det nya betygssystemet ska utvärderas senast 2014. Det kräver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner inför att de första betygen enligt det nya betygssystemet sätts.

Publicerad

-          För att det nya betygssystemet ska få A i betyg av elever, föräldrar och samhälle, krävs insatser för att underlätta lärarnas bedömningar. Om inte Skolverket, regeringen samt kommunerna och friskolorna tar ansvar för att skapa bra förutsättningar, riskerar hela det nya betygssystemet att förfelas. Det vore mycket olyckligt, säger Metta Fjelkner.

-          Lärarna får inte lämnas i sticket nu, när det är skarpt läge. De som har ansvar för det nya betygssystemet måste se till att de som ska sätta betygen får det stöd och utrymme som krävs för att eleverna ska få rättvisande betyg, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55