Lärarnas Riksförbund välkomnar första lärarlegitimationerna

Lärarnas Riksförbund välkomnar beskedet från Skolverket att de första lärarlegitimationerna utfärdas idag. Förbundet, som tog initiativ till detta redan 1992, ser detta som en viktig seger i arbetet för att stärka lärarnas ställning och höja kunskapsresultaten genom att skärpa kraven på behörighet i den svenska skolan.

Publicerad

-          Att de första lärarlegitimationerna i Sverige utfärdas idag är historiskt. Nu får eleverna bättre förutsättningar att höja sina kunskapsresultat, samtidigt som lärarna äntligen får ett tydligt erkännande för sin yrkesutövning. Det ska inte vara möjligt för kommuner och friskolor att bara ta in vem som helst och kalla dem för lärare. Läraryrket ställer höga krav på utbildning och professionell kompetens, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

-          Det är inte helt utan stolthet som vi nu ser resultatet av det initiativ som vi på Lärarnas Riksförbund tog för snart tjugo år sedan. Ibland mal skolpolitikens kvarnar långsamt, men det är värt att arbeta långsiktigt. Lärarlegitiationerna är en viktig del i ett bredare spektra av insatser som kan bidra till att höja läraryrkets status, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55