Metta Fjelkner ställer upp till omval - vill lyfta lärarnas arbetstid och lön

Avtalsrörelsen för lärarna börjar efter jul. Det finns två lika angelägna frågor för skolan: att få upp lärarlönerna rejält och att lärarna får en bättre balans i sin arbetstid. Detta budskap är tydligt efter de två avtalskonferenser som Lärarnas Riksförbund nu har genomfört. Det säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner, som nu också meddelar att hon på vårens kongress ställer upp till omval efter tolv år som förbundsordförande.

Publicerad

Efter Lärarnas Riksförbunds två avtalskonferenser har 300 ombud lämnat samstämmiga besked: Det handlar inte om antingen eller. Det handlar om att både lön och arbetstid måste lyftas i avtalsrörelsen.-       För 25 år sedan stod studenter på kö för att bli lärare. I stället för 25 förstahandssökande per plats till vissa gymnasielärarutbildningarna går det i dag inte att fylla platserna. Det är mycket allvarligt om läraryrket är så oattraktivt att få vill utbilda sig till det. Här spelar de låga lönernas signalvärde en avgörande roll. Det måste även bli ordning på lärarnas arbetstid, så att det blir färre administrativa, kurativa och lokalvårdande arbetsuppgifter och i stället mer tid för planering, förberedelser och kompetensutveckling. Det gynnar eleverna och gör läraryrket mer attraktivt, säger Metta Fjelkner.-       Dessa två frågor – lön och arbetstid – är viktiga att lösa för lärarkåren. Efter tolv år som förbundsordförande har jag blivit tillfrågad av många medlemmar och ombud om jag är beredd att fortsätta att kämpa för lärarnas villkor. Jag har idag bestämt mig för att tacka ja till att nomineras för ytterligare en period som ordförande, säger Metta Fjelkner.Lärarnas Riksförbund väljer ledning på sin kongress i Stockholm den 3-6 maj 2012.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55