Oroande att särskild satsning på lärarna saknas inför avtalsrörelsen

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nu överlämnat sin inriktning inför avtalsrörelsen 2012 till bland andra Lärarnas Riksförbund. Lärarnas Riksförbund kan konstatera att SKL i detta skede inte visar något intresse av att göra särskilda satsningar på lärarna. Detta är djupt oroande med tanke på den brådska som råder för att få fler att vilja bli lärare. 

Publicerad

Det finns ingen tvekan om att det råder starkt stöd för att det är lärarna i grund- och gymnasieskolan som ska få mest i denna avtalsrörelse. SKLs utgångspunkter inför avtalsrörelsen är föga överraskande; de vill ha tillsvidareavtal utan siffror och de vill ha så likalydande allmänna bestämmelser som möjligt för alla parter.

-          I denna avtalsrörelse är det upp till bevis för SKL. Samhällets stöd för extra satsningar på lärarna ska nu omsättas till verklighet. Lärarna i grund- och gymnasieskolan har halkat efter och denna avtalsrörelse måste ge ett tydligt resultat i lönekuvertet för dem med längst utbildning, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

-          Samtidigt måste parterna ge skolorna en struktur i avtalet så att det blir balans mellan undervisning, för- och efterarbete och övriga lärararbetsuppgifter inom arbetstidens ram, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55