Lärarnas Riksförbund kräver stopp för friskolevinster tills lärarlönerna har lyfts

Betydande summor av skattebetalarnas pengar försvinner årligen via vinstutdelning och andra inkomstöverföringar från skolverksamheten till stora riskkapitalbolag. Detta systematiska läckage av gemensamma resurser är värre i privata skolföretag än inom den uppmärksammade privata vården. Det visar en färsk genomgång som Lärarnas Riksförbund har gjort. Förbundet kräver nu därför flera åtgärder för att säkerställa att skattebetalarnas pengar i första hand används till undervisning och att höja lärarnas löner.

Publicerad

-          Det är upprörande att så mycket av de pengar som var avsedda för skolan, eleverna och lärarna går till vinstuttag och andra överföringar till riskkapitalbolag i skatteparadis. Nu krävs kraftfulla åtgärder för att se till att skattebetalarnas pengar faktiskt används till att höja lärarnas löner och på andra sätt skapa förutsättningar för höjda kunskapsresultat och att ge alla elever samma chans att få en bra utbildning, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbunds genomgång av ett begränsat antal företag inom skolan respektive vården visar att enbart dessa företag har fört över drygt en halv miljard kronor av skattebetalarnas pengar till sina moderbolag via koncernbidrag eller motsvarande. Till detta ska läggas eventuella direkta utdelningar till aktieägarna och ofördelaktiga köp/lån från moderbolagen. Vinstmarginalen bland stora privata skolbolag ligger ofta på 9-15 procent, medan exempelvis uppmärksammade Carema ligger på 3-6 procent.

-          Nu behövs kraftfulla åtgärder för att säkerställa att våra gemensamma resurser används till det de var tänkta: eleverna, undervisningen och lärarna. Ett förslag som bör prövas är att Skolinspektionen får rätt att ställa krav på långsiktighet för att bevilja tillstånd. Ett annat är att förbjuda vinstuttag tills problemen med dåliga villkor för lärarna och låga kunskapsresultat hos eleverna är åtgärdat. Man bör även pröva tidsbegränsade tillstånd med kontrollstationer och säkerställa att fristående skolor har samma krav som kommunala skolor på att erbjuda bibliotek med mera, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbunds krav på skärpta regler för ägare till privata skolor:

  • Noggrannare kontroll. Skolinspektionen ska få rätt att utfärda tidsbegränsade tillstånd med kontrollstationer.
  • Långsiktighet. Skolinspektionen ska vid sin tillståndsprövning beakta ägarnas långsiktighet.
  • Vinststopp tills lärarlöner lyfts. Möjligheten att dela ut vinst ska begränsas kraftigt, och eventuellt överskott ska återinvesteras i verksamheten till dess att högt ställda krav på kunskapsresultat och lärarnas villkor är uppnås.
  • Konkurrensneutralitet. Samma krav på kommunala och privata skolor vad gäller bibliotek med mera.
  • Statlig finansiering. Friskolorna ska finansieras och styras av staten, för ökad likvärdighet och höjda kunskapsresultat.

För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55