Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet kräver första steg mot 10 000 kronor mer till lärarna

Ett första steg mot målet att lärare ska få tio tusen kronor mer i lön – som en investering i att stärka svensk konkurrenskraft. Ett utfall redan i årets avtal som ger lärarna mest av alla – för att börja ta igen att lärarlönerna har släpat efter i decennier. Och en översyn av lärarnas arbetstid och arbetsbelastning. Det kräver Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i sitt yrkande till de kommunala arbetsgivarna inom SKL.

Publicerad

-

 

I ett land som är beroende av att konkurrera med kunskap spelar skolan och lärarna en avgörande roll. Rejält höjda löner och en hållbar lärarvardag där arbetsbelastningen är rimlig, är avgörande för skolans kvalitet och yrkets attraktivitet. Det nya avtalet måste innebära ett tydligt steg mot 10 000 kronor mer, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

- Nu startar årets viktigaste avtalsrörelse. Det är nu hög tid för ett Lärarlönelyft och en översyn av lärarnas arbetstid och arbetsbelastning för att höja attraktiviteten i läraryrket. Lärarna måste vara högt prioriterade i årets avtalsrörelse, för att fler studenter ska vilja utbilda sig till lärare. Genom att i denna avtalsrörelse både ge lärarna rejäla löneökningar och hitta en lösning på arbetstidsfrågan visar samhället hur viktigt läraryrket är, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.Yrkandets huvudsakliga innehåll:

  • Det centrala avtalet ska utgöra startpunkten på en relativlöneförskjutning för lärarna. Det kommande läraravtalet måste innebära tydliga steg mot 10 000 kronor mer.

  • Läraruppdrag som följer av gällande lagstiftning för skolområdet ska betalas med särskilda lönesatsningar.

  • Läraravtalet ska garantera ett utfall som kommer att preciseras under förhandlingarna.

  • Lärarnas allt ökande arbetsbelastning går ut över elevernas kunskapsresultat och undervisningens kvalitet.

  • Arbetstidsavtalet för lärare med ferietjänst (enligt den s k Bilaga M) ska kompletteras med skrivningar om hur undervisningen och övriga lärararbetsuppgifter balanseras inom arbetstidens ramar.

  • Läraravtalet ska innehålla överenskommelser kring frågor som är nödvändiga att reglera utifrån de utbildningspolitiska reformerna som nu sjösätts. Det gäller bland annat villkoren för utbildning i lärarlyftet, karriärreformen och införandet av lärar- och förskollärarlegitimationen.

  • Samverkansrådets yrkande utgår från ett ettårigt avtal.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55