Regeringen måste agera efter Skolverkets nya larmrapport om kommunernas bristande ansvar för skolan

Skolverkets dagsfärska rapport om det kommunala huvudmannaskapet visar att kommunerna har misslyckats med att ta ansvar för styrningen av den svenska skolan. Det finns en brist på samsyn om huvudmannaansvaret för att leda arbetet med kvalitet och mål för skolan. Det är för långt avstånd mellan makten och befogenheten i kommunledningarna, och ansvaret för måluppfyllelse längre ned i kommunens organisation. Nationella mål sorteras bort och nationella kravnivåer sänks. Och fördelningen av resurser sker utan att tillräcklig hänsyn tas till olika skolors olika förutsättningar och behov. Nu kräver Lärarnas Riksförbund att regeringen tillsätter en gedigen utredning av konsekvenserna av kommunaliseringen av skolan.

Publicerad

- Skolverkets rapport innebär en tydlig kritik av den misslyckade kommunaliseringen av skolan. Men denna begränsade rapport kan aldrig ersätta en den fullskaliga utredning av kommunaliseringen som regeringen har utlovat. Nu måste regeringen ta signalerna från Skolverket på allvar och agera. Att kommunpolitikerna ser de nationella målen för skolan mer som ambitiösa visioner än som underlag för styrning av sin skolverksamhet är alarmerande och visar tydligt på den bristfälliga likvärdigheten inom skolan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

- Resultaten i skolan har försämrats, och såväl elever och lärare som den breda allmänheten vill se en förändring.Att resursfördelningen till skolverksamheten inte sker utifrån analyserade lokala förutsättningar och behov i relation till nationella måldokument, visar på att det krävs en nationellt finansierad skola som tar hänsyn till elevernas förutsättningar att nå målen, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55