Skoltrötta elever måste stöttas

Något måste göras för att hjälpa studietrötta elever att klara gymnasiet. Utbildningsministerns tankar som förs fram i Svenska Dagbladet kring detta, utgör en möjlig utgångspunkt, menar Lärarnas Riksförbund. – Det måste finnas alternativ för skoltrötta elever, understryker Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Publicerad

Regeringen uppges förbereda nya förändringar i gymnasieskolan där elever som med svårigheter att klara dagens program och utbildning ska kunna välja läsa kortare yrkeskurser. Därtill ska studietiden vara flexibel där eleverna ska kunna gå ut gymnasiet tidigare, kanske redan efter ett, ett och ett halvt eller två år.

– Att satsa på livslångt lärande har länge varit en bärande tanke i svensk utbildningspolitik. Regeringens tidigare neddragningar på Komvux var ett olyckligt avsteg från detta.

– Men vi menar att Jan Björklunds förslag kräver en kraftig satsning på Komvux och att det ska finnas en garanterad möjlighet att läsa in examen upp till 30 års ålder, säger Metta Fjelkner.

– Samtidigt ska vi inte glömma att det ändå är tidigt i grundskolan som eventuella studieproblem ska lösas.

– Dessutom menar vi att regeringen, förutom kortade utbildningar bör pröva ett fjärde gymnasieår för att studierna ska hinnas med, avslutar Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55