Viktigt prioritera kvalitén i lärarlegitimationsreformen

- Det absolut viktigaste är att lärarlegitimationerna utfärdas på ett rättsäkert och korrekt sätt. Om Skolverket inte kan garantera detta inom utsatt tid är det tvunget att regeringen griper in och gör nödvändiga författningsändringar, kommenterar Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner, beskedet från Jan Björklund att tidplanen för legitimationsreformen ska ses över i regeringskansliet.

Publicerad

Sedan Skolverket fick uppdraget har vi sett ett antal problem som inte lyckats lösas i tid. Till exempel öppnade ansökan en månad senare än det var tänkt, den 1 augusti istället för den 1 juli och då var ändå inte organisationen redo att börja hantera ansökningarna utan så gott som allt som kom in samlades på hög.

- Det har rört sig om både tekniska och andra problem så det är uppenbart att det hos Skolverket inte funnits resurser att hantera denna enorma reform, säger Metta Fjelkner.

Nya lärare och rektorer har uttryckt oro kring hur kravet på introduktionsperiod ska fungera i praktiken, det är därför viktigt att även nyexaminerade lärares möjlighet att få legitimation tas med i denna översyn.

- I princip anser vi att kravet på introduktionsperiod för nya lärare är både rimligt och nödvändigt men eftersom allt annat gått för långsamt under det här året får inga nyexaminerade lärare hamna i kläm på grund av brist på mentorer eller oklara villkor ute på skolorna, säger Metta Fjelkner.

Ett av de stora problemen hittills har varit att så många av medlemmarnas frågor förblivit obesvarade.

- Från förbundets sida har vi gjort allt som står i vår makt att följa processen, samt ta in och sprida den information som varit möjlig att ge. Trots detta har många lärare upplevt en stor osäkerhet kring vad som egentligen gäller, säger Metta Fjelkner.

- Ifall Skolverket får gehör för sitt behov av respit är det nödvändigt att de samtidigt offentliggör en genomförandeplan där många av de frågor som nu hänger i luften besvaras, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55