Bra med skärpta regler för timplaner

Utbildningsminister Jan Björklund avser att införa stadieindelade timplaner. Med tanke att läroplanerna redan idag är stadieindelade så är det en rimlig förändring menar Lärarnas Riksförbund. – Det är mycket bra att utbildningsministern kan tänka sig ett system med stadievisa timplaner. Det är bra om det kan bli verklighet i kombination med att huvudmän tvingas anställa lärare med utbildning i ämnena, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Publicerad

I dag finns det ingen kontroll av att timplanen efterföljs eftersom Skolinspektionen sällan utvärderar undervisningstiden.Nyligen presenterade Lärarnas Riksförbund en rapport om matematikämnet på grundskolan som visar att elever tyvärr får alldeles för lite undervisning i många fall.  I resultatet kan man se stora skillnader i antalet timmar som läggs på matematik under ett läsår. Det är allt från 71 till 125 timmar.


– I dag är det alltför olikvärdigt. Enligt min uppfattning skall timplaner fastställas stadievis för att garantera eleverna undervisning i ämnena även om de byter skola inom kommunen eller byter till en skola i en annan kommun. Dessutom kan eleverna garanteras god undervisning genom att de har lärare som är utbildade i ämnena för de skolformer man skall undervisa i. En sådan förändring är mycket viktig för eleverna och för kunskapsnivån, säger Metta Fjelkner.

– Det borde egentligen inte behövas särskilt mycket utredande för att få en förändring till stånd. Men jag förstår att det kan handla om politik och att få övriga partier inse behovet av denna nödvändiga förändring, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund föreslår flera åtgärder för att göra undervisningen mer likvärdig:
* Fasta timplaner per ämne och stadium.
* Timplanen ska gälla alla skolor.
* Staten bör finansiera den moderniserade timplanen, eftersom förutsättningarna skiljer sig så mycket mellan skolor.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55