Lärarnas yrkesetiska råd lämnar råd till lärare om sociala medier

Lärarnas yrkesetiska råd har under en tid diskuterat frågan om lärare och sociala medier. Rådets slutsats utifrån diskussioner med lärare och utifrån egna erfarenheter i vår lärarvardag är att detta är en levande och i allra högsta grad yrkesetisk fråga.

Publicerad

Lärares yrkesutövning via sociala medier är en viktig fråga. Ny teknik slår igenom och fler använder sig av digitala kommunikationsvägar. Det är en utveckling som på många sätt underlättar läraryrket men som också ställer krav på nya kompetenser. Rådets utgångspunkt är att lärare bör använda den teknik som kan underlätta arbetet, förbättra undervisningen och utveckla kommunikationen med elever och föräldrar.

Rådet anser att detta är ett typexempel på att yrkesetiska frågor stundtals också blir villkorsfrågor. Hur diskuterar vi användningen av sociala medier på skolan, hur stödjer lärare varandra och vilket stöd ger skolledning och huvudman?

Ni kan ta del av den fullständiga ställningstagandet från Lärarnas yrkesetiska råd härlänk till annan webbplats

Lärarnas yrkesetiska råds ställningstagande utmynnar i fyra rekommendationer:

Diskutera sociala mediers användning på era skolor – frågan behöver kontinuerligt lyftas upp till diskussion och inom detta fält finns det en stor kraft i gemensam reflektion. Dock måste varje lärare slutligen själv ta ställning utifrån yrkesetiska överväganden.

Kräv kompetensutveckling - om du åläggs att använda sociala medier eller andra digitala medier du känner dig osäker inför, ska du efterfråga utbildning. I annat fall riskeras en olycklig situation för både dig och dina elever.

Använd olika konton – ett sätt att undvika svåra gränsdragningar är att använda olika konton där det är möjligt. Om det inte är möjligt går det istället ofta att göra inställningar för olika användare samt bilda grupper som bara inbjudna har tillgång till.

Tänk som du brukar – sociala medier medför ny teknik och fler kontaktytor, i övrigt har litet förändrats mellan dig och din omvärld. Du har fått nya spännande möjligheter att kommunicera med elever och föräldrar, men det du inte skulle sagt annars, ska du inte heller säga nu. Det är också viktigt att ständigt aktualisera yrkesetiska överväganden gällande elevers, föräldrars och lärares integritet.

För ytterligare information och kontakt med rådet:

Anna Jändel-Holst, Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 35

Lars Svensson, Lärarförbundet, 08-737 66 56


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55