Inför tak för klasstorlekar

Forskning och beprövad erfarenhet måste få större genomslag i skolans arbete. Därför kräver nu Lärarnas Riksförbund tak för hur stora skolklasser får vara.

Publicerad

I en debattartikel i dagens Svenska Dagbladet Brännpunkt, ”Lagstifta om mindre skolklasserlänk till annan webbplats”, skriver förbundsordförande Metta Fjelkner att:

‎”Elevgrupperna i den svenska skolan är så stora att det blir omöjligt att ge alla barn likvärdiga kunskaper och förutsättningar. Därför bör så kallade delningstal, tak för antal elever i varje klass, skrivas in i skollagen.”

”Tanken att låta alla elever gå i en sammanhållen skola är rätt, men det facit vi har nu efter ett halvt sekel är att tolv procent av varje årskull inte klarar av att få nationell behörighet till gymnasiet. Det måste vi våga tala mer om”, skriver Metta Fjelkner.

”Vi måste titta ordentligt på förhållandet mellan elevgruppernas storlek och sammansättning och resultaten som är kopplade till det. Därtill är det angeläget att man lyssnar på lärares beprövade erfarenheter inom detta område."

Studier visar att elever som går i mindre klasser har bättre skolresultat än de som går i större. Andra undersökningar pekar på att gruppers storlek har stor betydelse för skolresultaten för elever med svårigheter i skolan.
Förbundet menar att det också måste finnas en flexibilitet för hur stora grupperna är, beroende på vilken undervisning som bedrivs. Lärare kan arbeta med mindre och större grupper i olika moment. Men det måste avgöras av den enskilde läraren.

”Staten ska reglera elevantalet i klasserna, men det ska grunda sig i forskning och lärares beprövade erfarenhet. Mindre klasser är det rimliga målet i en gemensam och sammanhållen skola utan nivågruppering. Det krävs ett tak på låt säga 20 elever i högstadieklassen för att grundskolan ska leva upp till ambitionen i riksdagsbeslutet 1962 att ge alla elever likvärdiga kunskaper och förutsättningar. Mindre klasser är enda sättet för läraren att nå fram till samtliga elever med en undervisning som kan stimulera varje enskild ung människa att nå sin yttersta förmåga.”

*Den svenska grundskolan firar femtio år i år. Lärarnas Riksförbund uppmärksammar jubiléet genom boken ”Grundskolan 50 år – från folkskola till folkets skola” (Ekerlids), som presenteras i dag.

Se seminariet på webb-tv härlänk till annan webbplats.

Läs mer om boken härlänk till annan webbplats.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55