Bra tankar i socialdemokraternas nya skolpolitiska förslag

Det är välkommet att Socialdemokraterna samlar sig kring en egen skolpolitik med tydliga mål och man har identifierat problemen. Flera av de åtta punkter som läggs fram idag med politiska förslag för en jämlik skola, tycker Lärarnas Riksförbund är bra. Dock saknas det resonemang om hur ett tydligare statligt ansvarstagande för skolan ska se ut.

Publicerad

– Det är mycket bra att man lyfter fram vikten av höga positiva förväntningar och ett inkluderande förhållningssätt, samt  – och inte minst – att man vill ha mindre individuellt arbete i skolan. Vi välkomnar särskilt den punkten, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Det är i en debattartikel på DN Debatt som Socialdemokraterna presenterar sina åtta punkter för en likvärdig skola, ”

Lottning kan vara ett bättre urvalsinstrument till skolanlänk till annan webbplats

”. De politiska förslagen diskuteras också idag vid en hearing i riksdagen.

– Att peka på att de behövs mindre individuellt arbete betyder också att man lyfter fram behovet av utbildade behöriga lärare, vilket är mycket viktigt, säger Metta Fjelkner och fortsätter:

– Vi delar analysen att den minskade likvärdigheten är en av förklaringarna till att resultaten i skolan sjunker. Det är ett stort misslyckande för skolpolitiken. Och för det decentraliserade skolsystem som Sverige experimenterat med under de senaste tjugo åren.

– Tyvärr saknar jag dock resonemang om den ökande segregationen i skolan och om hur den kommunala styrningen också bygger in en segregering. Jag saknar också resonemang om hur ett tydligare statligt ansvarstagande för skolan ska se ut.

Lärarnas Riksförbund anser att det behövs en nationell skolkommission som utreder och analyserar den svenska skolans styrning och resultat, liksom Skolverkets förre generaldirektör 

Per Thullberg

 

efterlyste vid det grundskolseminariumlänk till annan webbplats som anordnades på tisdagen.

– Man ser problemen och bristerna i dagen system och man medger även bristerna i hur skolan styrs av huvudmännen. Men man förmår - ännu - inte att landa i slutsatsen att det krävs ett nytag för att lyfta den svenska skolan på ett mer långsiktigt sätt.

Lärarnas Riksförbund har också presenterat ett förslag till en statlig finansieringsmodell som är relativt kostnadsneutral och som styr över mer pengar till undervisningen i skolan. Se ”

Från byråkrati till undervisninglänk till annan webbplats

”.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55