Satsningar på matematik välkomna – men främst behövs fler välutbildade matematiklärare

Sverige behöver satsa på matematikämnet och på de naturvetenskapliga ämnena som fallit i kvalitet och popularitet under lång tid. Därför ser Lärarnas Riksförbund positivt på regeringens satsning på matematikämnet.  Ändå är det viktigaste att öka attraktiviteten i läraryrket.

Publicerad

– Jag vill påstå att ett utav de största problemen är att allt för många elever undervisas av personer som saknar relevant utbildning i matematik, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Idag berättar Ekot att fram till år 2016 hoppas utbildningsminister Jan Björklund att upp emot 50 000 matematiklärare ska förbättra sitt sätt att undervisa med hjälp av omkring 1 000 lärare som ska utbildas till att bli coacher för sina kollegor.

– 

Man måste öka attraktiviteten i läraryrket. Att bli matematiklärare istället för ingenjör, arkitekt eller ekonom- i det ligger utmaningen att åter göra yrket konkurrenskraftigt - ett problem som gäller de flesta inriktningar i lärarutbildningen, säger Metta Fjelkner.

För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55