Nöjda elever behöver nöjda lärare

– Det är mycket glädjande att eleverna är nöjda med skolan och lärarna. Men varför syns inte denna uppskattning i lönekuvertet från arbetsgivarna? Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner ställer frågan till motparten SKL i de pågående avtalsförhandlingarna.

Publicerad

Metta Fjelkner ser fram mot att den undersökning som SKL presenterar idag och där en stor majoritet av eleverna i årskurs 5 och 8 har en positiv syn på skolan och undervisningen också gör att ansvariga i SKL inser att lärarna i grundskolan och gymnasieskolan måste prioriteras i denna avtalsrörelse.

– Nöjda elever behöver också nöjda lärare. Om vi har så positiva resultat från eleverna måste det också betyda att lärarna gör ett bra jobb. Men det behövs satsningar för att kvalitén ska höjas ytterligare.

Enligt enkätundersökningen är drygt nio av tio elever är trygga i skolan. Åtta av tio elever upplever höga förväntningar från lärarna och en lika stor andel upplever att de har tydliga mål och att de får bra återkoppling på sitt skolarbete.

– Lärarna behöver också berömmas för det som fungerar i skolan. Resultatet i denna stora enkätundersökning bland 60 000 elever visar att lärarna gör ett bra jobb, trots svåra arbetsvillkor och dåliga förutsättningar, säger Metta Fjelkner.

– Vi vet att elever som lyckas bra i skolan också trivs bättre. Om vi kan höja resultaten kommer trivsel att bli ännu bättre. Det är viktigt att eleverna är nöjda. Och de kommer bli ännu nöjdare om också resultaten är bra.

– Här

måste vi se en stor satsning på lärarkåren med konkurrenskraftiga löner och bättre arbetsvillkor. Och det är i slutändan arbetsgivarens ansvar, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55