Metta Fjelkner omvald som ordförande i Lärarnas Riksförbund

Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner omvaldes i dag som förbundsordförande av en enhällig kongress. Hon har varit ordförande sedan år 2000 och omvaldes alltså för en fjärde mandatperiod.

Publicerad

– Det är mycket hedrande och fantastiskt att få bli omvald. Vi har nu stora utmaningar framför oss. Det känns därför väldigt bra att vi är ett konsoliderat förbund och att vi är starka, säger Metta Fjelkner.

– Det viktigaste för oss nu är att förverkliga våra visioner om att skolan ska lyftas och att lärare ska ha bättre löner och villkor. Det är vårt grunduppdrag. De kommande åren kommer vi att fortsätta att arbeta i tre spår; dels med villkorsspåret, dels inom utbildningspolitiken och dels fortsätta att stärka förbundet.

– Dessa tre spår hör ihop. Ju större och ju enigare vi är, desto högre ljuder lärarnas röst, desto starkare blir vi, i både villkorsförhandlingar och i debatten om utbildningspolitiken, säger Metta Fjelkner

– Och vi tvekar inte en sekund när vi tar ställning för kvalitet i skolan, för lärares villkor, för elevers rätt att gå i en skola som är en av de allra bästa. Det har Sverige råd till!


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55