Ett långt avtal för lärarna måste innehålla garantier

Idag har parter i avtalsrörelsen på lärarnas område gått ut i Ekot och menat att ett långt avtal är en möjlighet för att få högre lärarlöner. Lärarnas Riksförbund avvisar den kopplingen. – Längden på avtalet är inte problemet. Det är innehållet som avgör, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Publicerad

– Det har förekommit uppgifter om ett fyraårigt avtal för lärarna. Ett sådant avtal måste ha tydliga skrivningar för en uppvärdering av lönerna för lärare som halkat efter i löneutveckling mest jämfört med all andra grupper, både utanför och innanför skolan.

Lärarnas Riksförbund menar att det behövs en särskild satsning på lärarnas löner, och att arbetsgivarna i den pågående avtalsrörelsen måste ta tydliga steg i riktning mot målet om en uppvärdering jämfört med andra jämförbara yrkesgrupper. Detta görs inte i ett slag men det behövs en konkret plan för att uppnå önskat resultat.

Båda lärarorganisationerna har enats om krav på 10 000 kronor mer till lärarna som målet i årets avtalsrörelse. Därför behövs också tydliga garantier.– Det räcker inte med en möjlighet för kommunerna att satsa på lärarna. Det måste finnas inskrivet i avtalet och preciserat med nivåer.Nyckelordet i årets avtalsrörelse för lärarnas del är ”garanterad uppvärdering”. Vi måste se en trovärdig början på en återhämtning för lärarnas del, säger Metta Fjelkner.

– Ett längre avtal måste ha tydliga nivåer. Det är omöjligt för oss att anta ett långt avtal för lärarkåren utan några garantier för en löneuppvärdering värd namnet. Inget vi sett hittills visar dock att arbetsgivarna är beredda att ge sådana garantier.

– Dessutom måste lärarnas arbetsbörda åtgärdas vad gäller kringuppgifter utöver kunskapsuppdraget och de undervisningsrelaterade arbetsuppgifterna. Vi har starka krav från lärarna på att arbetstiden också måste tas in i detta avtal på något sätt, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund ingår med Lärarförbundet i Lärarnas Samverkansråd som förhandlar med SKL. Alla ledamöter i Samverkansrådet måste vara eniga för att ett avtal ska kunna slutas.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55