Lärarnas Riksförbund säger nej till budet från SKL

Lärarnas Riksförbund säger nej till ett avtal utan garanterade nivåer för alla åren och utan en garanterad löneutveckling över tid. Det är innebörden i SKL:s bud som framfördes i dag.

Publicerad

– Vi kan inte se detta som ett seriöst bud. Vårt förslag för ett långt avtal är att det finns tydliga garantier för en uppvärdering. Detta kan göras på olika sätt. Målet är en rejäl början på en garanterad uppvärdering av lärarkåren. Det är också kravet från Lärarnas Samverkansråd, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas Riksförbund hade varit beredda att teckna ett längre avtal om det inneburit en verklig uppvärdering. Men avtalet man säger nej till innehåller följande som inte kan godtas:

Ett 5-årsavtal utan uppsägningsmöjlighet.
Inga garantier för hela avtalet.
Det konkret angivna lönepåslaget är bara 1,6 procent extra på 5 år.
De 1,6 procenten skulle riktas till ”de bästa”.
Facket får inte vara med vid lönesättande samtal.
Arbetstiden är inte omhändertagen mer än i arbetsgrupper.

– Förslaget innebär att det under tre år, större delen av avtalsperioden saknas garantier för nivån på lärarnas löneökningar. Våra hittillsvarande erfarenheter gör att vi tyvärr inte litar på att kommunerna verkligen kommer satsa mer på lärarna i grund- och gymnasieskola. Garantier är därför ett krav, säger Metta Fjelkner.

I raka siffror erbjuds lärarna 1,6 procent mer, under 2012 blir det 4 procent och för 2013 blir det märket plus 0,2 procent. Totalt 1,6 procent mer än andra de två första åren och därefter inga garantier.

– Låt oss vara fullständigt tydliga! Ett avtal måste innehålla en konkret början på en verklig uppvärdering av lärarna i grundskolan och gymnasiet, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55