Nej från Lärarnas Riksförbund till SKL:s bud – medling väntar

Lärarnas Riksförbund säger nej även till SKL:s bud till lärarorganisationerna på 2,6 procent under ett år. Idag träffades parterna i för att starta medlingsprocessen och komma överens om medlare.

De bud som SKL la fram förra veckan byggde på en femårig avtalsperiod, där de tre sista åren inte hade några angivna procentsatser. Det fanns heller ingen möjlighet att säga upp avtalet om kommunerna inte skulle satsa på lärarna under den långa avtalsperioden.

- Jag har som ordförande inget mandat att ta ett bud som inte garanterar början på en långsiktig uppvärdering av grund- och gymnasieskolans lärare. Dessutom måste arbetstiden omhändertas på något sätt i avtalet. Med det finns fortfarande en möjlighet för SKL att visa att de menar allvar med att de vill satsa på lärarna, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

I årets avtalsrörelse har kraven från Lärarnas Samverkansråd varit ett tydligt steg mot 10 000 mer i månaden för lärarna som halkat efter i löneutveckling med andra jämförbara grupper under lång tid.

- Nu inleds processen med att hitta lämpliga medlare. Därefter vidtar medlingsarbetet. Sedan får vi se vad resultatet blir. Det är fullt möjligt att vi kan få ett bra avtal, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

- Vår främsta önskan och målsättning är att kommunerna visar att de vill satsa på lärarna även i ett ettårsavtal. Detta förväntar sig lärarna av sina arbetsgivare. Antingen får vi ett bra ett avtal och om så ej sker kan det givetvis komma till en konflikt. Men det är inget vi nu utgår från. Då blir ju en medling meningslös, understryker Metta Fjelkner.