Nya läraravtal inom Arbetsgivaralliansen: två år med garanterat löneutfall

Lärarnas Riksförbunds medlemmar har idag fått nytt avtal med Arbetsgivaralliansen. – Det är ett avtal som pekar framåt och visar hur man kan satsa på lärarna i ett både ansvarsfullt och konkret avtal, säger Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Avtalet omfattar Lärarnas Riksförbunds medlemmar inom Arbetsgivaralliansen, inom branscherna Folkhögskola och Skola/Utbildning. Det nya kollektivavtalen är tvååriga och gäller perioden 1 maj 2012 – 30 april 2014.

Lärarnas Riksförbunds medlemmar garanteras ett lägsta utfall på 3,2 procent vid lönerevisionen 1 maj 2012 och ett lägsta utfall om 2,4 procent vid lönerevisionen 1 maj 2013. Om övriga avtalsområden 2013 når nivåer som tydligt överskrider avtalsområde Skola/Utbildning och Folkhögskola, ska detta hanteras av parterna gemensamt.

– Jag är mycket nöjd med att de centrala parterna i kollektivavtalets nya skrivningar om arbetstid konstaterar att lärares främsta uppgift är att undervisa och att strukturera och utveckla elevernas lärande, säger Metta Fjelkner.

För att åstadkomma bättre balans mellan de olika delarna av läraruppdraget ska ett samtal äga rum mellan rektor och läraren, minst en gång per år, om mängden och förläggningen av arbetsuppgifter och fördelningen av undervisning, administration och utvecklingsarbete.

I veckan har också beslut fattats om att förhandlingarna med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, lämnas till medling.

– Men SKL är välkomna att resonera med oss om hur vi gemensamt ska kunna lösa den uppkomna situationen. Så länge det finns ett intresse av att verkligen komma överens om någonting som uppvärderar lärarkåren så finns en väg framåt.

Med Arbetsgivaralliansen har Lärarnas Riksförbunds medlemmar alltså fått ett kort avtal, som ändå är en början på ett återupprättande av lärarnas löneläge. Det är inget tvingande långt avtal, och alla år har angivna nivåer. Det finns också förbundsegna potter, och inga ändringar i hur lokala förhandlingar bedrivs.

– Vår förhoppning nu är att de parter vi ännu inte tecknat avtal med kliver fram och visar var man står när det gäller lärarna. Låt detta avtal bli en nystart för att uppvärdera lärarna!, avslutar Metta Fjelkner.