Medlare utsedda i lärarnas avtalsförhandling

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting kommit överens om Jan Björkman och Christina Rogestam som medlare mellan parterna.

Medling blev aktuellt när båda lärarfacken tackade nej till SKL:s bud den 18 juni. Medlarna är nu utsedda.

Jan Björkman, tidigare bl.a. förste vice talman i Riksdagen samt Christina Rogestam, tidigare bl.a. generaldirektör för Invandrarverket och med bred medlingserfarenhet, ska medla mellan SKL och de båda lärarfacken om ett nytt avtal för drygt 180 000 lärare. Medlarna styr nu över den fortsatta processen.

För mer information kontakta respektive parts presstjänst:

SKL, Claes Bertilson, 070-327 78 07

Lärarnas Riksförbund, Zoran Alagic, 070-262 27 00

Lärarförbundet, Jenny Engdahl, 070-363 25 55