Nytt friskoleavtal för lärarna klart

Nu har avtal slutits för lärarna på de flesta friskolorna i landet. Avtalet innebär att ett första steg tas för att uppvärdera lärarlönerna. Dessutom tas också steg mot att hitta en balans mellan lärararbetets olika delar: undervisningen, för- och efterarbetet av undervisningen samt det övriga lärararbetet.

Publicerad

– Liksom avtalet med Arbetsgivaralliansen som slöts förra veckan är det nya avtalet med Almega Tjänsteföretagen* ett exempel på att det går att satsa på lärarna om viljan finns. Jag hoppas att andra parter inom lärarnas område tar till sig detta budskap, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Mer än andra

Det nya avtalet löper på drygt ett år och innehåller en lönerevision, lönerevision 2012. Vid denna lönerevision garanteras Lärarnas Riksförbunds medlemmar en nivåhöjning på lägst 4,1 procent.

– Det nya avtalet innebär att centrala parter påbörjar en uppvärdering av lärares löner. Det innebär också att när vi går in i nästa års lönerevision, 2013, bär vi med oss en lönenivå som under 2012 höjts med lägst 4,1 procent. Det betyder det att lärarna tar ett viktigt steg mot att uppvärderas också gentemot andra yrkesgrupper, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

– En lika viktig fråga för lärarna som höjda reallöner är att arbetsbelastningen ses över. Alltfler uppgifter har fått inrymmas utan någon egentlig översikt och kontroll. Därför är det också viktigt för oss det nu även inleds ett arbete som syftar till att skapa balans inom arbetstidens ramar mellan lärararbetets olika delar, säger Metta Fjelkner.

Det går att satsa på lärarna
– Med detta avtal har vi kunnat ta in alla de krav som lärarna har haft i sitt yrkande i årets avtalsrörelse. Jag hoppas att alla arbetsgivarorganisationer för lärare nu tar ansvar, säger Metta Fjelkner.

* Mer än 600 företag som bedriver fristående skolor eller förskolor tillhör Almega Tjänsteföretagen. Här återfinns de allra största företagen som driver fristående skolor, men de flesta företagen är små och har bara en eller ett par skolor.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55