Viktigt för den svenska skolan att kommunaliseringen utreds

– Det här är fantastiskt. Det är en stor seger för Lärarnas Riksförbunds kamp för en vettig utvärdering av konsekvenserna av kommunaliseringen, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner. Sedan 2008 har Lärarnas Riksförbund krävt att staten måste ta ett fastare grepp om skolan, och förbundet har efterfrågat en utredning av kommunaliseringen av skolan och av dess effekter. Idag tillsätter regeringen en sådan utredning.

– Den senaste tiden har alltfler rapporter från Skolverket och Skolinspektionen visat att kommunerna har misslyckats med att ta ansvar för styrningen av den svenska skolan. Jag gläds över att regeringen tagit alarmsignalerna på allvar och att man agerar, säger Metta Fjelkner.

När utbildningsminister Jan Björklund idag presenterar beslutet om en utredning om kommunaliseringens effekter för skolan är det en viktig händelse för svensk skola och för dess lärare och elever.

– För att en förändring ska kunna komma till stånd är ett första steg att den kanske mest kritiserade skolreformen någonsin, ordentligt utreds och utvärderas, säger Metta Fjelkner.

– Men utredningen är bara första steget mot en skola som sätter kunskapsuppdraget främst och som ger eleverna den skolgång de har rätt till. Efter en utredning väntar nämligen det stora arbetet: Att fortsätta vända den svenska skolskutan rätt.

– Nu förväntar vi oss en bred parlamentarisk uppslutning kring utredningen och att den leder fram till konkreta förändringar som ska gynna den svenska skolan, säger Metta Fjelkner.

***

Skolan kommunaliserades 1991 efter ett beslut i riksdagen 1989. Vid Lärarnas Riksförbunds kongress 2008 beslutades att förbundet skulle arbeta för ökat statligt ansvarstagande för skolan för att garantera en likvärdighet. Kongressen gav även förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för att regeringen snarast tillsätter en statlig utredning i syfte att utreda konsekvenserna av kommunaliseringen.