Lärarnas Riksförbund växer stadigt

- Det är glädjande att allt fler lärare och studie- och yrkesvägledare väljer Lärarnas Riksförbund som sitt fackförbund, säger förbundsordförande Metta Fjelkner som en kommentar till ny medlemsstatistik.

Publicerad

Lärarnas Riksförbund var den 30 juni 2012 84 789 medlemmar, vilket är en tillväxt med 3,1 procent jämfört med antalet medlemmar den 30 juni 2011 (82 275).

- Orsaken till att vi stadigt växer är vårt målmedvetna arbete för lärare och vägledare i grundskola, gymnasieskola och komvux, säger Metta Fjelkner.

- Vi är det enda förbund som enbart organiserar dessa grupper och kan således målinriktat arbeta med villkorsfrågor och professionsfrågor som berör dessa akademikergrupper.

Lärarnas Riksförbund har långsiktigt målsättningen att nå 100 000 medlemmar för att bli ännu mer heltäckande i de yrkesgrupper som förbundet företräder.

- Att antalet medlemmar i förbundet ökar är ett resultat av vårt målmedvetna arbete för att förbättra villkoren för våra medlemmar. Med den goda tillväxten Lärarnas Riksförbund har, är vi även i fortsättningen SACO:s näst största förbund, avslutar Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55