Skolans dag: En lärare är värd mer

Lärarnas löner skiljer sig åt över riket, men genomgående ligger de lågt jämfört med andra jämförbara yrken. Det visar undersökning Lärarnas Riksförbunds undersökning ”Läraryrket - En stor livsuppgift med låg livslön” som presenteras idag på Skolans dag. - Det krävs ett Lärarlönelyft nu. Sverige behöver det och de enskilda lärarna behöver det, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner

Publicerad

– Vi firar Skolans dag mitt under medling därför att SKL inte velat satsa týdligt på lärarna. Men även om medling nu pågår i lärarnas avtalsrörelse så har arbetsgivarna alla möjligheter satsa på lärarnas löner. Det finns inget som hindrar att man höjer lärarnas löner i gymnasiet och grundskolan. Det handlar bara om viljan, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

– Om politikerna menar allvar med att resultaten i svensk skola ska vara bland de bästa i världen, måste man vara beredd att betala lön i relation till detta - det är inte gratis!

Lärarnas Riksförbunds kräver att:


• Tydliga steg tas mot att återupprätta lärarnas löneläge

Lång och specialiserad utbildning måste vara lönsam. Läraryrket är ansvarsfyllt, avancerat och komplext. Radikala lönesatsningar behövs nu för lärare inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Nu är det upp till centrala parter att visa att skolan är ett prioriterat område.

• Tydliga karriärsteg ska införas för lärare

Lärare måste erbjudas möjligheten att utvecklas inom sitt yrke. Det bör inrättas fasta karriärsteg för lärare. Legitimerade lärare ska kunna avancera till förste lärare och/eller till lektor. Karriärstegen ska vara tydligt definierade i skollagen och innebära kraftigt höjd lön.

– Trots många försök att på olika sätt sluta avtal som ska bidra till en uppvärdering av lärarlönerna så har Lärarnas samverkansråd misslyckats. Vi har prövat långa och korta avtalsperioder, med fastställda lägstanivåer och utan, avtal som i ännu större grad ska belöna goda resultat, men ingenting har burit frukt. Nu måste vi se en skillnad, säger Metta Fjelkner.

Läs riksrapporten "Läraryrket - En stor livsuppgift med låg livslönlänk till annan webbplats

Nästa år, 2013, firas Skolans dag den 10 september.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55