Central rättning av prov bör införas

Lärarnas Riksförbund efterlyser central rättning av de nationella proven. – Det gör vi av bland annat av rättsäkerhets- och rättviseskäl. Tidigt i debatten kring rättningen av de nationella proven sade vi också att extern rättning av lärare på annan skola är bra, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Publicerad

Idag lyfter nationalekonomer i en artikel på Dagens Nyheters debattsida, "Friskolorna sätter högre betyg på nationella provenlänk till annan webbplats", frågan om betygsskillnader mellan fristående skolor och kommunala skolor. De visar att i genomsnitt får elever på friskolor högre betyg på de nationella proven än elever på kommunala skolor, trots att externa bedömare anser proven likvärdiga.

En lösning som förs fram är extern rättning av proven, till exempel att lärare byter prov med varandra, skriver nationalekonomerna vid Stockholms universitet.

– Lärarnas Riksförbund stödjer även förslag som förts fram på ett nationellt rättningsinstitut. Detta för att kvalificerade lärare ska kunna följa upp de nationella proven, säger Metta Fjelkner.

Betygsinflation i svensk grund- och gymnasieskola är ett fenomen som uppmärksammats i olika studier samt i media. Studier har kunnat visa att det exempelvis sätts högre betyg i kommuner med en konkurrensutsatt utbildningsmarknad än i andra kommuner, samt att friskolor inte tycks sätta nämnvärt högre betyg än kommunala skolor. Studier från bland annat Skolverket har också kunnat visa att det sätts högre kurs- och ämnesbetyg än vad resultaten på de nationella proven motsvarar.

Lärarnas Riksförbund har i remissvar påpekat just det forskarna nu kommit fram till.

– Förklaringarna till inflationen är flera. En tänkbar förklaring till de höga betygen skulle kunna vara att det förekommer påtryckningar mot betygsättande lärare att sätta högre betyg än vad elevernas kunskaper motsvarar. Med en central rättning skulle man komma tillrätta med detta, samt även med signaler på olikvärdighet i betygsättning av nationella prov, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund har undersökt i vilken omfattning betygsättande lärare utsätts för påtryckningar, hur dessa yttrar sig samt var i systemet de är vanligast förekommande. En undersökning från i höstas bland 2000 lärare visade att var femte lärare har utsatts för påtryckningar från sin rektor eller huvudman att sätta högre betyg.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55