Bra med satsningar på nyanlända elever i skolan

– Att regeringen satsar drygt 400 miljoner på att förbättra nyanlända elevers resultat i skolan är givetvis välkommet, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Publicerad

Idag presenterade regeringen en budgetsatsning på fler undervisningstimmar och bättre stöd i svenskundervisningen för utrikesfödda elever. Under åren 2013-2016 anslås 409 miljoner kronor som ska ge:

• Utökat antal undervisningstimmar för invandrade elever, motsvarande tre lektioner i veckan för barn i år 5-9.

• Bättre stöd från rektorer och lärare på undervisning i svenska för utrikesfödda elever.

• Höjd kvalitet i SFI, Svenska för invandrare.

• Karläggning av nyanländas kunskaper.

– Detta är helt i linje med Lärarnas Riksförbunds uppfattning att staten ska gå in och styra mer resurser till skolan. Det gäller för utrikesfödda elever, men det gäller också för svenskfödda elever, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund har i rapporten ”En skola för alla eller endast för en del?länk till annan webbplats” tidigare i år visat att det går sämst för elever som kommit till Sverige sent och med föräldrar med låg utbildningsnivå.

– Det är mycket viktigt att det görs omfattande satsningar på att alla elever har möjligheter att nå skolans kunskapsmål. Här gäller det framförallt att värna att likvärdigheten stärks och att alla elever får en god undervisning utifrån sina förutsättningar, säger Metta Fjelkner.

– Men för att det ska kunna ske måste alltså staten ta ett betydligt större ansvar och även gå in och finansiera skolan på ett helt annat sätt än vad kommunerna förmått, avslutar Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55