Ny OECD-rapport: Svenska lärarlöner ökar mindre än genomsnittet

Svenska lärare ligger långt ner i statistiken och ökar mindre än OECD-snittet de senaste tio åren. Den svenska lärarkåren blir allt äldre och arbetar mer än genomsnittet i OECD. — Det är just därför vi befinner oss i medling. SKL har inte insett allvaret i den situation som svenska lärare och svensk skola befinner sig i. Detta är en ohållbar utveckling!, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Publicerad


OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) presenterar idag sin årliga rapport "Education at a Glance" som är en jämförelse mellan länders utbildningssystem.

Rapporten visar att svenska lärarlöner är låga och ligger under snittet både i OECD och inom EU. Samtidigt blir den svenska lärarkåren allt äldre. 41 procent av gymnasielärarna är över femtio år.

— Det innebär att en stor mängd erfarenheter under kort tid kommer försvinna från skolan när dessa lärare pensioneras. Allt detta är i första hand arbetsgivarnas ansvar. De måste ta till krafttag för att rätta till läget, säger Metta Fjelkner.

Rapporten visar också att den lagstadgade arbetstiden för svenska lärare är bland den högsta i världen. Detta kombinerat med en allt äldre lärarkår gör att OECD anser att Sverige måste vidta åtgärder för att göra läraryrket mer attraktivt.

— Här finns förklaringen till att allt färre söker sig till läraryrket. Dålig löneutveckling och orimliga arbetsförhållanden håller inte! Vi måste se en vändpunkt nu, säger Metta Fjelkner.

— Det är dags att satsa på lärarna i grundskolan och gymnasiet. Det är dags att påbörja en uppvärdering av lärarkåren, säger Lärarnas Riksförbunds Metta Fjelkner.

Lönestatistiken från OECD bekräftar bilden som Lärarnas Riksförbund nyligen presenterade i rapporten "Lärarlöner i ett europeiskt perspektivlänk till annan webbplats”.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55