Karriärtjänster viktiga för uppvärderingen av läraryrket

Idag meddelar regeringen att man inför särskilda karriärtjänster för lärare. Detta välkomnas av Lärarnas Riksförbund, som föreslagit just dessa tjänster. – Läraryrkets behöver uppvärderas och då behövs karriärvägar, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.

Publicerad

Förslaget går ut på att legitimerade lärare ska kunna avancera till förstelärare och lektor med rejält höjda löner. Det följer i stora drag det förslag som Lärarnas Riksförbund presenterade i en debattartikellänk till annan webbplats på SvD Brännpunkt i maj 2011.

Med den modell som regeringen lagt fram idag så får en förstelärare ett möjligt lönetillskott på 5000 kronor och en lektor ett möjligt tillskott på 10 000 kronor. (Se räkneexempel sist i detta pressmeddelande.)

Viktigt kunna göra lönekarriär
– Det glädjer mig att regeringen lyssnat på Lärarnas Riksförbund och insett att det behövs en uppvärdering av lärarna och också en möjlighet att göra lönekarriär som lärare, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

– Vi ser detta som absolut nödvändigt för den uppvärdering av läraryrket som måste ske. Det är en viktig pusselbit för att göra yrket mer attraktivt, säger Metta Fjelkner.

– Lärarna är skolans viktigaste resurs. Det är därför angeläget att kunna premiera lärare som vidareutbildat sig och tar på sig ett särskilt ansvar för att förbättra resultaten.

Även skolans huvudmän måste ta sitt ansvar
– Det är särskilt viktigt med en satsning på grund- och gymnasieskolans lärare. Det är intressant att staten sett just denna nödvändighet och det måste huvudmännen ta som en viktig signal att följa efter.

– Nu gäller det att även skolans kommunala huvudmän tar sitt ansvar, utöver införandet av karriärsteg behövs också satsningar på alla lärares arbetsvillkor. Alla måste samverka för att vi ska kunna höja svensk skola och lärarkår, avslutar Metta Fjelkner.

Räkneexempel
Lön för kommande förstelärare och lektorer
Uppskattad månadslön idag*
Satsning (årskostnad per individ)
Månadsbelopp exklusive arbets- givaravgift mm
Ny månadslön
Förändring (%)
1:e lärare
30 000
85 000
5 000
35 000
16,7
Lektor
30 000
170 000
10 000
40 000
33,3
* Beräknad utifrån lönenivån för den 75:e percentilen
För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55