Lärarna får högsta löneökningarna i nytt avtal

Sveriges lärare har fått ett nytt löneavtal som innebär de högsta löneökningarna under 2012 års avtalsrörelse. Det står klart efter att såväl Lärarnas Samverkansråd som arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting idag onsdag accepterade medlarnas bud.

-

  

Vi har nu fått ett avtal som innebär att vi börjar uppvärdera läraryrket – som är så centralt för att vända kunskapstappet i skolan. Vi hade gärna sett ännu större löneförhöjningar, men detta är ändå betydligt mer än andra grupper på arbetsmarknaden har fått i år. Nu är det upp till bevis för kommunerna: klarar de av att fullfölja uppvärderingen av lärarna även när avtalet är sifferlöst år tre och fyra? Annars kommer kritiken inte att vara nådig, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.


-

  

Läraravtalet ger lärarna mer än andra och det är ett första steg mot att höja läraryrkets attraktivitet. Men det

är långt ifrån de nivåer som behövs för att mota den nationella lärarkrisen. Nu har kommunerna drygt två år på sig att visa att de fortsätter att prioritera lärarna. Om de låter bli tvekar vi inte att säga upp avtalet i förtid

, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

-

  

Dagens avtal är inte slutet på en resa, utan början på nästa viktiga steg för att återupprätta statusen för läraryrket. Den kraft som denna avtalsrörelse har gett oss kommer vi att använda till att säkerställa att vi faktiskt kan göra läraryrket attraktivt igen. Det ligger i nationens intresse för ett kunskapsland som Sverige, säger Metta Fjelkner.

-

  

Avtalet har inte på långa vägar löst samhällsproblemet att många unga väljer bort läraryrket och många lärare överväger att lämna yrket. Nu krävs handlingskraft av kommunerna för faktum kvarstår: Sverige står inför en nationell lärarkris. Vem ska stå i klassrummen om 10, 20 år och vem ska utveckla barnen i förskolan och fritidshemmet om inte lärarlönerna höjs rejält under de kommande åren? säger Eva-Lis Sirén.

Avtalet i korthet:

 


  • Avtalet är fyraårigt och innehåller en löneökning med minst 4,2 % det första året.


  • År två ligger löneökningen på det så kallade märket, och följs av två sifferlösa år.


  • Det fjärde året är uppsägningsbart.


  • I snitt innebär avtalet ca 1100 kronor mer per månad för landets lärare.


  • Löneökningen 2012 gäller retroaktivt från och med den första april vilket innebär i genomsnitt drygt 9000 kronor som ett engångsbelopp.


  • Jämfört med andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden får lärarna i genomsnitt 5200 kronor mer 2012.


Avtalet omfattar drygt 200 000 medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund.

För mer information kontakta:

Jenny Engdahl, bitr presschef , Lärarförbundet

070-363 25 55

Daniel Färm, bitr presschef, Lärarnas Riksförbund

070-650 12 09