Välkommet att Stockholms stad lovar satsa extra på lärarlöner

Nu lovar de styrande i Stockholms att med det nya avtalet i handen genomföra fler förbättringar för lärarna. – Givetvis bejakar vi dessa satsningar. Nu måste fler kommuner över hela landet följa efter, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Uppdaterad

I en debattartikel på SvD Brännpunkt lovar Stockholms styrande politiker att satsa på höjda lärarlöner. Bland annat utökas skolornas budget med 100 miljoner kronor för att klara kommande lönelyft på 4,2 procent. Och i spåren av att det kommer ges möjlighet att inrätta nya karriärtjänster för lärare lovar Stockholms stad att inrätta 400 lektorat och förstelärartjänster redan från i sommar.

– Nu är det oerhört viktigt att fler kommuner följer efter. Här avgörs läraryrket framtid. Om inte kommunerna klarar detta stora ansvar kan det dels bli svårt att teckna nya avtal med lärarfacken efter 2014 – och det kan även bli svårt att få ha kvar ansvaret för skolan på kommunal nivå, säger Metta Fjelkner.

– Men jag håller med politikerna i Stockholm när de menar att det är av avgörande betydelse för Sverige att vi höjer läraryrkets attraktionskraft så att fler av våra mest begåvade ungdomar väljer lärarbanan.

– Här måste kommunerna över hela landet ta sitt ansvar. Satsningar 2012 måste följas av satsningar 2013 och 2014. Alla kommuner måste följa Stockholms exempel så att lärarna i de kommande tre löneöversynerna under 1,5 år når upp till som lägst mellan 9,5-10 procent.

Politikerna i Stockhollms stad skriver i debattartikeln att:”Alliansen i Stockholms stad kommer att aktivt hedra detta avtal och kommer att bli en mycket aktiv part för att tillsammans med lärarna genomföra avtalet och förbättringarna av skolan.”

– Detta förpliktigar och kommer att utvärderas, säger Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55