Statliga skolsatsningar till kommunerna måste öronmärkas

LR kräver öronmärkta pengar till skolan. De senaste dagarnas utspel från flera partier visar att man insett problemen men inte vågar ta steget fullt. – Nu måste de politiska partierna och staten våga gå ut och öronmärka pengar, säger Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds ordförande.


Socialdemokraternas satsningar på skolan som presenteras idag och även Vänsterpartiets som media rapporterade om i går är både ambitiösa och mycket välkomna. Fokus på lärare och lärarnas kompetens är helt riktigt, liksom att många av förslagen är förankrade i forskningen– Däremot gör Socialdemokraterna samma fel som regeringen gör – det är väldigt tveksamt vad ökade resurser i form av generella statsbidrag till kommunerna egentligen får för effekt på skolan. Det är alls inte säkert att pengarna används till ändamålet, säger Metta Fjelkner.– Staten behöver ta ett ansvar för skolans finansiering och styra resurserna direkt till undervisningen, utan omvägen via kommunpolitiker som kan ha helt andra prioriteringar, säger Metta Fjelkner.Läxhjälp och sommarskolor i all ära, men det är grundskolans strukturella problem som måste åtgärdas. Sveriges 290 kommuner klarar inte av uppdraget om likvärdig utbildning. Det gör inte heller de många friskolorna. För att bryta orättvisorna och segregationen måste staten ta ansvar för skolans resurser, både tilldelning och styrning.

– Dessa brandkårsutryckningar, både från regering och opposition, visar på det absurda med dagens ansvarsfördelning. Snart känner kommunerna inget ansvar längre, eftersom de vet att staten hela tiden skjuter till extra pengar när det anses behövas. Pengar som staten skjuter till måste man vara säker på går till skolan, säger Metta Fjelkner.