2014 – då skall lärarna ha fått uppemot 10%, annars säger vi upp avtalet

Idag presenterar Lärarnas Riksförbund kraven för att förbundet inte ska säga upp det nya läraravtalet med SKL (Sveriges Kommuner och landsting). Förbundet kräver att Sveriges kommunpolitiker tar sitt ansvar som arbetsgivare och säkrar att lärarnas löner höjs under hela avtalsperioden, så att yrket uppvärderas. Om inte så sker kommer avtalet sägas upp och såväl lärarnas löner som huruvida kommunerna verkligen är mogna uppgiften att ansvara för skolan att bli en valfråga 2014.

Publicerad


”2014 blir på flera sätt ett ödesår för den svenska skolans framtid”, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner i en debattartikel på Svenska Dagbladets debattsida Brännpunkt.

Lärarnas Riksförbund menar att det nu tecknade avtalet i praktiken är två år och med tre löneöversyner inom 1,5 år. Förbundet kräver att kommunerna tar fyra tydliga steg för att fullfölja arbetet med att uppvärdera lärarnas löner fram till 2014:


 • Se avtalet som ett golv, inte ett tak

  . Avtalet ger lägst 4,2 procent för 2012 och 2013 ska industrinormen vara ett golv, inte ett tak, för lönesättningen. Kommunerna måste markera att lärarna är värda rejäla löneförhöjningar för att ta igen det man har halkat efter i många år.

 • Inga uppsägningar.

  Förbundet reagerar starkt när vi efter avtalets tecknande får signaler från kommuner om att det är så höga löneökningar att man kommer att säga upp anställda för att ha råd. Klarar kommunerna inte av sådana löneförhöjningar utan att behöva säga upp en massa anställda, ska man inte ha kvar ansvaret för skolan.

 • Kommunernas sista chans.

  Avtalets år 2014 har ingen angiven nivå och efter löneöversynen avgörs om avtalet ska sägas upp. Det kräver att kommunerna själva förmår att sätta löner för lärarna som innebär tydliga steg mot en kraftigt ökad lönenivå. Följden av ett misslyckande från kommunernas sida kommer dessutom i praktiken göra det omöjligt att teckna avtal igen med SKL.

 • Långsiktig strategi

  . Många lärare hade hoppats på tydligare steg mot det långsiktiga målet 10 000 kronor mer i månaden. Under avtalsperioden måste kommunerna – i samverkan med arbetsgivarorganisationen SKL och lärarfacken – tar fram strategier för den långsiktiga löneutvecklingen.


Lärarnas Riksförbund räknar för 2012 och 2013 med att lärarna ska få löneförhöjningar på cirka 6,6 procent. Om kommunerna är beredda att satsa på lärarna även 2014 kan lärarna på ett och ett halvt år ha närmat sig närmare en 10-procentig löneökning. Och det utan att de statliga satsningarna på karriärtjänster är inräknade.


”Går inte utvecklingen i denna riktning med lönesatsningar i denna storleksordning så väntar inte bara oreda. Nu är det upp till bevis för arbetsgivarna i kommunerna och friskolorna”, avslutar Metta Fjelkner debattartikeln.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55