Obligatorisk förskoleklass ska vara årskurs ett i grundskolan

– Att föreslå obligatorisk förskoleklass är ett bra första steg, men räcker inte. Socialdemokraterna måste våga ta steget fullt ut och nu gå vidare och driva kravet på en helt integrerad förskoleklass med ämnesinriktning, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Publicerad

Idag går Socialdemokraterna ut på DN Debatt och föreslår en 10-årig skolplikt eller rättare sagt att i ett första steg göra förskoleklassen eller sexårsverksamheten obligatorisk. Fortfarande ska dock förskoleklassen vara skolförberedande.

– För att svensk skola ska kunna göra ett kvalitativt kunskapssteg framåt måste ämneskunskaperna lyftas. Eleverna ska ha rätt till lågstadielärare med adekvat utbildning, inte minst i skriv- och läsinlärning och matematik, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund menar att Socialdemokraternas förslag måste bli det första steget mot att grundskolan verkligen blir tioårig.

– Ska Sverige kunna konkurrera på global nivå måste vi satsa på en utökad skolplikt för kunskap och bildning. Vi har tidigare påpekat att få länder i Europa har så sen skolstart som i Sverige. Många länder har skolstart kring sexårsåldern och en tioårig grundskola eller mer, säger Metta Fjelkner.


Lärarnas Riksförbund föreslår att:
• Grundskolan ska byggas ut till tio år genom att fullt ut integrera förskoleklassen i grundskolan.
• Alla elever ska ges förutsättningar att nå målen i samtliga ämnen.
• Anpassade stödinsatser ska ges tidigt till de elever som inte når målen.
• Speciallärare ska utbildas och anställas.

Lärarnas Riksförbund driver dessutom krav på att staten tar ett tydligare ansvar för att skolan blir nationellt likvärdig. Detta innebär bl.a. stadievisa timplaner så att eleverna garanteras den undervisning de har rätt till,

– Nästa steg nu är att se till att läroplanerna utvecklas för tidigare åren i den utökade grundskolan och att ämnesinriktningen stärks. Allt dock fortfarande inriktat på yngre barns – elevers – kunskapsinhämtning, avslutar Metta Fjelkner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55