Sämsta lärarlönekommunerna

Lärarnas Riksförbund presenterar idag listor på de kommuner i landet som betalar de sämsta lärarlönerna. – Vi visar utgångsläget för kommunerna som nu måste klara att leva upp till det läraravtal som slutits. Vi hoppas detta gör att pressen blir tydlig då dessa listor kommer uppdateras och föras ut under de närmaste åren, säger Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

Historiskt har många enskilda kommuner inte visat förmåga eller vilja att satsa på lärarnas löner och arbetsvillkor. I den senaste avtalsrörelsen fanns det dock hos Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, en vilja att satsa på lärarna och förhandlingarna resulterade i ett fyraårigt avtal med en uppsägningsmöjlighet efter det tredje året, alltså valåret 2014.

Företrädare för SKL har konstaterat att de garanterade löneutfallen i det nya löneavtalet ska ses som starten på en uppvärdering av lärarna. Man har också fastlagt att siffrorna i avtalet är att betrakta som ett golv och inte som ett tak.

– Det är dags också för den enskilda kommunen att gå från ord till handling och satsa på lärarna. Bara så kan kommunerna undvika en förtida uppsägning av avtalet, säger Metta Fjelkner.

Sammanställning av de femtio sämsta lönekommunerna bygger på partsgemensam lönestatistik för 2011. Kommunsektorn som helhet förutspås ett ekonomiskt överskott om 15 miljarder kronor för 2012. Överskottet 2011 var 9,4 miljarder kronor.

– Genom de listor vi presenterar idag utmanar vi varje enskild kommun att satsa på lärarna för att inte avtalet ska sägas upp i förtid, säger Metta Fjelkner

– Vi tror dock på att kommunerna nu tar sin sista chans. Vem kommer annars vilja och kunna teckna avtal och överenskommelser om kommunerna inte klarar leva upp till avtalen? Och vilka kommuner vill egentligen fortsätta ligga på dessa sämstalistor?


Läs hela sammanställningen: ”Lönebotten – kommunerna som inte har satsat på lärarnalänk till annan webbplats”.

Läs debattartikeln i Dagens Nyheter:”Här är kommunerna med Sveriges sämsta lärarlönerlänk till annan webbplats”.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55