Lärarnas Riksförbund har slutit nytt avtal med KFO

Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd har slutit nytt avtal med arbetsgivarföreningen KFO. – Jag kan konstatera att avtalet ligger på högre nivåer än övriga arbetsmarknad. Vi har tagit detta avtal så långt som det är möjligt, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner.

Publicerad

Avtalet omfattar perioden 1 aug 2012 – 31 aug 2014. Löneökningsutrymmet för 2012 är lägst 3,4 % och för 2013 lägst 2,4 % per arbetstagarorganisation.  Om industrimärket 2013 överskrider det avtalade värdet ska parterna hantera detta för att uppnå en god löneutveckling för medlemmarna.

– Vi vill även inom detta avtalsområde se en tydlig uppvärdering av lärarkåren och på sikt måste lärarlönerna höjas med 10 000 i dagens penningvärde.

Det är inte långsiktigt hållbart att lärare avslutar sin lönekarriär på lägre nivåer än vad en civilingenjör har i ingångslön, säger Metta Fjelkner.

– Avtalet med KFO är en tydlig signal i vad som krävs för att komma fram inom kvarvarande avtalsområden inom privat sektor, säger Metta Fjelkner.

KFO är en arbetsgivarorganisation för i första hand kooperativa företag, ideella organisationer och folkrörelser. Inom avtalsområdet ”Fristående skolor, förskolor och fritidshem” återfinns 40 procent av KFO:s medlemmar.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55