Staten måste säkra bättre fortbildning i det nya betygsystemet

60 procent av landets lärare anser att de fått för lite fortbildning i samband med förändringarna av betygssystemet. Det visar en ny undersökning från Lärarnas Riksförbund bland över 2 000 lärare. – Vi kräver nu att insatser görs tidigt i vår, så att 9:orna får rätt betyg, säger Metta Fjelkner, Lärarnas Riksförbunds ordförande.

Publicerad


– Ett nytt betygssystem – och betygen som företeelse – spelar stor roll för elevernas framtida val av yrke och framtid. Därför måste betygsreformen också innebära massiva fortbildningsinsatser, säger Metta Fjelkner.

– Vår rapport visar ett mycket tydligt samband där lärare som fått fortbildning och tid känner sig trygga med det nya betygssystemet. Vi kräver en ökad likvärdighet över landet och att eleverna har rätt till rättssäkra betyg, säger Metta Fjelkner.

Totalt berörs 90 000 lärare i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet av betygsreformen. De flesta lärarna i mellanstadiet kommer någon gång att sätta betyg på sina sexor. Det är 30 000 lärare där de allra flesta aldrig satt betyg tidigare.

Skolverket har endast mött 15 000 lärare som arbetar i dessa årskurser, och de övriga lärarna som redan idag sätter betyg har fått en väldigt skiftande information om den nya betygsskalan. På exempelvis vissa gymnasieskolor har skolledningen tyckt att det räcker att bara en lärare åker på fortbildning för att sedan vidarefortbilda sina kollegor - som undervisar i andra ämnen! 

Lärarna positiva till nya betygssystemet
Undersökningen visar ändå att en stor majoritet – 87 procent – av lärarna i grundskolan och gymnasiet är positiva till det nya betygssystemet som har fler steg (A-F) med tydliga kriterier. Hälften av lärarna anser att de nya kunskapskraven, som ersätter de tidigare betygskriterierna, leder till mer rättvisande bedömningar av elevernas kunskaper.

Lärarnas Riksförbunds anser att:

*Likvärdigheten i betygssystemet hotas av bristande insatser.
Undersökningen visar att det finns en stor variation i vilken utsträckning lärarna har fått ta del av olika insatser. Det finns kommuner och huvudmän som satsat mycket på fortbildning av sina lärare och de som knappt satsat alls.

*Staten måste se till att lärare får fortbildning.

Det går inte att vänta med detta till ett ökat statligt ansvarstagande genomförs. Elever har rätt till korrekt satta betyg. Lärare har rätt till fortbildning. Skolverket bör få i uppdrag att samordna en riktad fortbildningsinsats mot landets betygssättande lärare för att säkra likvärdigheten i betygssystemet.


– Eftersom Lärarnas Riksförbund efterfrågat en förändring och eftersom betyg skall sättas av lärare som, inte minst i årskurs 6, aldrig har satt betyg tidigare, känner vi också ett stort ansvar för att reformen blir bra, avslutar Metta Fjelkner.
För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55