Viktigt att fler ser att gymnasielärarna missgynnats

– Jag välkomnar att fler betydande aktörer pekar på det som Lärarnas Riksförbund brukar framhålla. Det är viktigt att fler ser att gymnasielärarna missgynnats när det gäller löneutvecklingen under lång tid, säger förbundsordförande Metta Fjelkner i en kommentar till den lönerapport som Saco presenterar i dag .

Publicerad

Lärarna i gymnasiet är den grupp som haft den sämsta löneutvecklingen under lång tid. De är de stora förlorarna när köpkraftens nivå och utveckling för olika grupper av akademiker jämförs med industriarbetarens. Detta blir väldigt tydligt i den rapport som Institutet för Privatekonomi på Swedbank har gjort i samarbete med Saco.

Rapporten ”En ljusnande framtid…?” redovisar köpkraften för olika akademikergrupper i jämförelse med industriarbetaren. Analysen avser akademikernas situation tre, sex och trettio år efter examen.

– Det är viktigt att stötta dessa oberoende röster som nu berättar hur verkligheten ser ut och hur denna grupp missgynnats, säger Metta Fjelkner.

Sacos rappport bekräftar den bild som framkommit i flera av Lärarnas Riksförbunds rapporter på senare tid. Vår rapport ”Allt annat än lärare!” visar också de ungdomar som borde söka sig till gymnasieläraryrket i stor grad väljer bort det just på grund av den låga lönen. Detta är ohållbart!, säger Metta Fjelkner.

– Det är inte många som vill erkänna att det förhåller sig på detta vis som redovisas tydligt i denna viktiga rapport. Saco är en av få aktörer vid sidan av Lärarnas Riksförbund som vågar uttala sig om det orimliga, men på sikt också ohållbara, med att gymnasielärare lönemässigt systematiskt hålls tillbaka, säger Metta Fjelkner.

– Många har velat blunda för verkligheten, delvis på grund av att det finns många olika intressen som gärna gått före gymnasielärarna.

– I ljuset av denna undersökning borde Lärarnas Riksförbunds krav på att lärarna i grundskolan och gymnasieskolan ska förbättra sina månadslöner i dagens penningvärde med tiotusen kronor bli än mer begripliga, säger Metta Fjelkner.


Läs också Lärarnas Riksförbunds rapporter:

* "

Läraryrket - En stor livsuppgift med låg livslönlänk till annan webbplats

" som beskriver svenska lärares lönestruktur och att man genomgående ligger lågt jämfört med andra jämförbara yrken.
* "

Allt annat än lärarelänk till annan webbplats" som visar att var fjärde elev uppger att de har övervägt att söka till lärarutbildningen, men bara tre procent gör det.
* "Svenska lärarlöner i ett europeiskt perspektivlänk till annan webbplats" som visar att lärarlönerna har tappat i konkurrenskraft, dels mot andra yrken i Sverige och dels mot andra europeiska lärarlöner.


För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55