Välkommet med kinesiska i skolan

Idag presenterade utbildningsminister Jan Björklund förslaget om att introducera kinesiska som språkval i grund- och gymnasieskolan. Vi på Lärarnas Riksförbund välkomnar detta och menar skolan måste anpassas till företagens behov av kunskaper och den kommande efterfrågan på kinesisk språkkompetens. - Det är bra att regeringen utformar morgondagens skola utefter behovet på arbetsmarknaden. Det är tydligt att behovet av kinesisk språkkompetens ökat, det visade inte minst vår språkrapport förra året, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Publicerad

I september 2011 presenterade Lärarnas Riksförbund tillsammans med Svenskt Näringsliv rapporten ”Språk- en väg in i arbetslivet”. Rapporten visade att när företagen fick välja det språk de anser viktigast i skolan, svarade 33 procent tyska, 16 procent spanska och hela 14 procent kinesiska.


Utmaningen, för det finns flera kopplat till detta förslag, är att få behöriga lärare som kan undervisa i kinesiska, och att de med kunskaper i kinesiska faktiskt ser skolan som en attraktiv arbetsmarknad. Vi hoppas att regeringen lyckas med ambitionen att höja statusen för lärarna. Det är en förutsättning för att detta ska fungera. Man får inte heller glömma bort att en tredjedel av företagen fortfarande anser att tyskan är viktigast och bör fortsatt ha stort fokus i undervisningen.


-

      

Eleverna behöver rustas för framtiden. Ett nytt språkval är ett steg i rätt riktning. Ett exportberoende land som Sverige har mycket att vinna på att värna om och främja en god språkkompetens bland medborgarna, avslutar Metta Fjelkner.För kommentarer och upplysningar

Pressjour Lärarnas Riksförbund

08-613 25 55